Privacybeleid

Voetbalwedden.casino hecht grote waarde aan de privacy van de gebruikers van dit informatieve platform. Om duidelijkheid te bieden over de omgang met persoonsgegevens geven wij het privacybeleid hier vorm. Er is sprake van uitleg over de wijze waarop dit platform privacygevoelige informatie verzamelt en gebruikt. Wij zorgen voor de bescherming van persoonsgegevens door deze onder meer op een vertrouwelijke manier te behandelen. Daarbij is het belangrijk te weten dat wij op geen enkele manier misbruik maken van persoonlijke gegevens.

Bezoek zonder registratie

Voetbalwedden.casino is te bezoeken zonder dat er sprake is van een benodigde registratie. Bij een bezoek geldt dat wij alleen persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde doeleinden. Bijvoorbeeld ter bevordering van de beveiliging of voor statistiek en analyse. Het IP-adres van de bezoeker slagen wij tijdelijk op. Er is geen sprake van het doorspelen van deze gegevens naar derden. Evenmin gebruiken wij deze informatie voor externe doeleinden. Daarmee volgen wij de regels zoals deze zijn neergelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming die van toepassing is sinds 25 mei 2018.

Cookiebestanden en tracking

Er is sprake van het gebruik van cookies op Voetbalwedden.casino. Daarnaast is er sprake van het gebruik van andere technologieën om de gebruiksvriendelijkheid voor bezoekers te vergroten. Ook verkrijgen wij op deze manier informatie om te ontdekken hoe het gebruik van dit platform is. Aan de hand daarvan hebben wij de mogelijkheid om kwalitatieve verbeteringen aan te brengen. Op basis van de cookies is het onder meer mogelijk om bepaalde advertenties te laten zien. Of een analyse door te voeren. Zo maken wij gebruik van Google Analytics net als van Google advertentienetwerken als Google Adsense.

Daarnaast is er sprake van tracking links. Die krijgen bijvoorbeeld vorm met een verwijzing naar websites die wij op dit platform presenteren. De informatie uit cookies en tracking gebruiken wij om informatie te verkrijgen. Bijvoorbeeld om na te gaan welke browser de bezoeker gebruikt. Of welk besturingssysteem van toepassing is. Verder zijn het instrumenten die laten zien hoeveel bezoekers er op ons platform aanwezig zijn. Het is voor ons niet mogelijk om privacygevoelige informatie of persoonlijke gegevens daaruit af te leiden.

Indien er sprake is van een bezoek aan een andere website vanaf dit platform geldt het privacybeleid ter plekke. Onze privacyregels zijn alleen van toepassing op Voetbalwedden.casino. Dat betekent dat wij geen zicht of controle hebben op de wijze waarop derden omgaan met privacygevoelige gegevens. Op de website van derden is de betreffende privacyverklaring na te lezen. Uiteraard is ons er alles aan gelegen om uitsluitend door te verwijzen naar betrouwbare partijen. Dus naar partijen die ook de privacy van bezoekers waarborgen.

Indien er sprake is van een bezoek aan Voetbalwedden.casino is het mogelijk dat de servers geheel automatisch gegevens opslaan. Het gaat dan niet alleen om het IP-adres, maar ook om de URL, type browser, taal, tijd en datum van het bezoek. Het is altijd mogelijk om de cookies uit te schakelen. Dat dient de bezoeker dan via de eigen browser te doen.

Beveiliging data

Voetbalwedden.casino zorgt voor de beveiliging van data. Wij slaan de persoonlijke gegevens veilig op. Er is alleen toegang tot deze gegevens voor geautoriseerde medewerkers. Er is sprake van een beveiligde verbinding. Mocht er nog sprake zijn van vragen over het privacybeleid dan is het mogelijk om contact op te nemen.